ANT Education vinh dự được tổ chức chương trình Tập huấn về các quy định mới về “LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN và NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN” cho cán bộ Công nhân viên Vietsovpetro (Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro) tại Vietsovpetro Resort.

Một vài hình ảnh trong buổi tập huấn:

 

Liên hệ Hotline0919 388 066 để được tư vấn về các Khóa học INHOUSE