Đào tạo Inhouse

Home/Đào tạo Inhouse

LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN & NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

2020-10-30T16:30:48+07:00

ANT Education vinh dự được tổ chức chương trình Tập huấn về các quy định mới về "LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN và NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN" cho cán bộ Công nhân viên Vietsovpetro (Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro) tại Vietsovpetro Resort. Một vài hình ảnh trong buổi tập huấn:   Liên hệ Hotline: 0919 388 066 để được tư vấn về các Khóa học INHOUSE

LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN & NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN2020-10-30T16:30:48+07:00

THƯƠNG HIỆU & COVID-19

2020-08-28T14:43:14+07:00

QUẢN TRỊ MARKETING & THƯƠNG HIỆU Theo dõi nhận thức, động lực thị trường và sở thích của người tiêu dùng sẽ là chìa khóa để xây dựng khả năng phục hồi trong và sau đại dịch. Chúng ta nhận thức rõ ràng rằng đại dịch COVID-19 không chỉ là mối đe dọa đối với đất nước, mà còn đối với việc làm và sinh kế của người dân. Với Doanh nghiệp, khách hàng của họ cũng đang phải đối mặt với thời gian thử thách và trong tình trạng không chắc chắn, các thương hiệu cũng đang chuẩn bị cho [...]

THƯƠNG HIỆU & COVID-192020-08-28T14:43:14+07:00

Hóa đơn Điện tử

2020-04-09T11:28:56+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Ban lãnh đạo Công ty. Phòng (bộ phận) Kế toán, bán hàng của Công ty. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: – Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30 Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30 ĐĂNG KÝ Khóa học "Hóa đơn Điện tử (E-Invoice)" sẽ cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về hoá đơn điện tử, cơ sở pháp lý về hoá đơn điện tử; một số điểm cần lưu ý liên quan đến việc phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử. Từ đó, có [...]

Hóa đơn Điện tử2020-04-09T11:28:56+07:00

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả

2019-08-02T14:24:50+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp. Cán bộ, nhân viên các phòng ban có nhu cầu nâng cao năng lực quản lý thời gian và công việc. Cá nhân muốn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu suất công việc. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: – Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30 Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30 ĐĂNG KÝ Trong cuộc sống cũng như trong công việc, dù ở bất kì vai trò, vị trí hay công việc [...]

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả2019-08-02T14:24:50+07:00

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

2019-08-02T14:23:14+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Đội ngũ nhân viên phòng kinh doanh, nhân viên bán hàng tại doanh nghiệp. Các bạn đang theo đuổi nghề kinh doanh có mong muốn thấu hiểu và phục vụ khách hàng tốt hơn. Các cá nhân có nguyện vọng trở thành người bán hàng chuyên nghiệp để gặt hái thành công trong nghề bán hàng. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: – Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30 Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30 ĐĂNG KÝ Khóa đào tạo trang bị cho người học những hiểu biết [...]

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp2019-08-02T14:23:14+07:00

Phân tích hiệu quả kinh doanh

2019-08-02T14:22:35+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: CEO, CFO Kế Toán Trưởng, Kế Toán Tổng Hợp, Chuyên Viên Tài Chính của Doanh Nghiệp. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: – Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30 Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30 ĐĂNG KÝ Trong bối cảnh Việt Nam càng hội nhập sâu, rộng vào kinh tế khu vực, kinh tế thế giới thông qua hàng hoạt hiệp định quốc gia và khu vực, Vai trò doanh nghiệp và vá nhân kinh doanh tại Việt Nam càng trở nên quan trọng đối nền kinh tế [...]

Phân tích hiệu quả kinh doanh2019-08-02T14:22:35+07:00

KPIs

2019-08-02T14:22:24+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp. Quản lý Phòng Nhân sự và Quản lý cấp trung. Chuyên viên Nhân sự, hệ thống. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: – Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30 Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30 ĐĂNG KÝ KPIs là một công cụ hiện đại giúp cho các nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực và từng cá nhân. Do đó, KPIs [...]

KPIs2019-08-02T14:22:24+07:00

Đào tạo giảng viên nội bộ

2019-08-02T14:21:47+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Đội ngũ Giảng viên nội bộ, Chuyên viên đào tạo nhân sự nội bộ, ứng viên trở thành Giảng viên. Các trưởng / phó phòng ban trong doanh nghiệp (có đội ngũ nhân viên thuộc quyền cần huấn luyện). THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: – Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30 Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30 ĐĂNG KÝ Khoá đào tạo Giảng viên nội bộ trang bị tổng hợp nhiều kỹ năng thành công cho các nhà Lãnh đạo/Quản lý, chương trình đào tạo tập trung [...]

Đào tạo giảng viên nội bộ2019-08-02T14:21:47+07:00

Văn hóa Đông – Tây trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

2019-08-02T14:21:06+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Cấp lãnh đạo doanh nghiệp / Cấp lãnh đạo cơ quan (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc). Đội ngũ quản lý cấp trung (các Giám đốc chức năng, các Trưởng / Phó các Phòng, ban). Những người có mong muốn tìm hiểu về văn hóa; văn hóa doanh nghiệp và các loại hình văn hóa khác nhau. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: – Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30 Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30 ĐĂNG KÝ Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có [...]

Văn hóa Đông – Tây trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp2019-08-02T14:21:06+07:00

Quản trị và thu hồi công nợ

2019-08-02T14:20:26+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Đội ngũ nhân sự được phân công thực hiện công việc quản trị và thu hồi công nợ. Các quản lý phụ trách việc xây dựng chính sách nợ trong hoạt động kinh doanh. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: – Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30 Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30 ĐĂNG KÝ Quản lý nợ và thu hồi công nợ là một khâu hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên nhiều công ty vẫn đang [...]

Quản trị và thu hồi công nợ2019-08-02T14:20:26+07:00