Khóa học Ngắn hạn

Home/Khóa học Ngắn hạn

Kỹ năng giao tiếp dành cho Nhân viên

2019-01-09T14:07:02+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Nhân viên cơ giới, giao nhận, vi tính cổng, vi tính tổng hợp, thương vụ, kế hoạch, và hành chính. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày ĐĂNG KÝ Thông qua buổi làm việc trực tiếp với quý doanh nghiệp nhằm tìm hiểu về thực trạng và các vấn đề đang gặp phải liên quan đến việc giao tiếp của nhân viên các phòng ban bao gồm: Hành chánh nhân sự, Kế toán, Kinh doanh, Điều hành sản xuất và Kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang [...]

Kỹ năng giao tiếp dành cho Nhân viên2019-01-09T14:07:02+07:00

Kỹ năng giao tiếp cho Giám sát

2019-01-09T14:08:55+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Tổ trưởng các phòng ban THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày ĐĂNG KÝ Thông qua buổi làm việc trực tiếp với quý doanh nghiệp nhằm tìm hiểu về thực trạng và các vấn đề đang gặp phải liên quan đến việc giao tiếp giữa tổ trưởng và nhân viên các phòng ban bao gồm: Hành chánh nhân sự, Kế toán, Kinh doanh, Điều hành sản xuất và Kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang gặp phải các vấn đề về giao tiếp của một số nhân [...]

Kỹ năng giao tiếp cho Giám sát2019-01-09T14:08:55+07:00

Kỹ năng giao tiếp dành cho Quản lý cao cấp

2019-01-05T11:29:55+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Giám đốc bộ phận của doanh nghiệp THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày ĐĂNG KÝ Thông qua buổi làm việc trực tiếp với quý doanh nghiệp nhằm tìm hiểu về thực trạng và các vấn đề đang gặp phải liên quan đến việc giao tiếp giữa các cấp lãnh đạo các phòng ban bao gồm: Hành chánh nhân sự, Kế toán, Kinh doanh, Điều hành sản xuất và Kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang gặp phải các vấn đề về giao tiếp giữa các cấp [...]

Kỹ năng giao tiếp dành cho Quản lý cao cấp2019-01-05T11:29:55+07:00

Quản lý rủi ro về Thuế

2019-01-05T11:31:05+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán của doanh nghiệp.  Cán bộ quản lý của doanh nghiệp. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày ĐĂNG KÝ Quản lý rủi ro trong quản lý thuế là một yêu cầu tất yếu của quản lý thuế hiện đại. Việt Nam đang trong giai đoạn đầu áp dụng quản lý rủi ro. Hiện nay, cơ quan thuế đã xây dựng bộ tiêu chí để nhận diện rủi ro tuân thủ của người nộp thuế (NNT). Bộ tiêu chí đánh giá [...]

Quản lý rủi ro về Thuế2019-01-05T11:31:05+07:00

Chuyển giá trong môi trường kinh doanh Quốc tế

2019-01-05T11:28:09+07:00

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán của doanh nghiệp.  Cán bộ quản lý của doanh nghiệp. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày ĐĂNG KÝ Hiện nay vấn đề xác định giá thị trường trong các giao dịch liên kết, trong đó có nghĩa vụ lập hồ sơ chứng từ chứng minh giá thị trường được điều chỉnh bởi Thông tư 66/2010/TT- BTC và thông tư 201/2013/TT-BTC, Công văn số 14 của Tổng Cục thuế về việc phân tích rủi ro giá chuyển nhượng và [...]

Chuyển giá trong môi trường kinh doanh Quốc tế2019-01-05T11:28:09+07:00