Vậy mục tiêu học MBA UBIS Thụy Sĩ đúng đắn là như thế nào?

  • Thứ 1: Hiểu rộng và bao quát nhiều lĩnh vực trong kinh doanh.
  • Thứ 2: Không đi sâu vào nghiên cứu một chuyên ngành nào đó.

     => Học MBA UBIS để trở thành nhà quản trị toàn diện.

Từ mục tiêu xác đáng trên, UBIS đã thiết kế hầu hết các môn học đều hướng tới hệ thống hóa kiến thức, phân tích các tình huống (case study) kinh doanh thực tiễn giúp học viên tổ chức công việc tốt hơn, đúng với chức năng quản lý.

 Cụ thể, cấu trúc một môn học sẽ được triển khai như sau:

  • Ngày 1 – Tóm tắt lý thuyết nền tảng: Giúp học viên nắm vững các kiến thức để hiểu bản chất của môn học và định hướng tự nghiên cứu/ tìm hiểu thêm.
  • Ngày 2 – Thảo luận chủ đề nổi bật: Học viên trực tiếp thảo luận/ phản biện với giảng viên về một hoặc một vài chủ đề nổi bật và thời sự của môn học.
  • Ngày 3 – Hướng dẫn làm bài: Hướng dẫn và hỗ trợ học viên hình thành sơ bộ bài luận cuối khóa; cũng như giúp học viên nhanh chóng hoàn tất yêu cầu môn học.

      => Kết thúc 13 môn học là 13 vấn đề gặp phải trong công tác quản trị và điều hành một doanh nghiệp.

 THỜI LƯỢNG 3 NGÀY CHO 1 MÔN HỌC LÀ QUÁ ÍT ???

– Có thật sự ít khi các chương trình MBA khác như MBA trong nước của Đại học FPT; MBA liên kết của Đại học Andrews cùng Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội,… cũng kết thúc một môn học sau 1 – 3 tuần

– Quan trọng, cấp độ thạc sĩ đòi hỏi học viên tự nghiên cứu là chính, tự tích lũy kinh nghiệm từ tất cả các nguồn về các vấn đề liên quan thuộc chuyên ngành học, từ đó đưa ra phương án giải quyết.

TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU HỌC TẬP – PHÁT HUY KHẢ NĂNG TỰ NGHIÊN CỨU để thành công trong chặng đường chinh phục Tấm bằng Thạc sĩ QTKD Quốc tế anh chị nhé!