Điều kiện Tiếng Anh đầu vào?

2019-03-19T16:20:15+07:00

Các chứng chỉ khác được công nhận: Chứng chỉ B2 Khung Châu Âu - Cambridge English được cấp bởi các trường sau: (http://www.cambridgeenglish.org/vn) 1. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 2. Trường Đại học Hà Nội 3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 5. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 6. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 7. Trung tâm SEAMEO RETRAC 8. Đại học Thái Nguyên 9. Trường Đại học Cần [...]

Điều kiện Tiếng Anh đầu vào?2019-03-19T16:20:15+07:00

Thế nào là đáp ứng chuẩn Tiếng Anh đầu vào?

2019-03-19T16:29:39+07:00

Học viên là cựu sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình giảng dạy bằng ngôn ngữ Tiếng Anh tại các trường Đại học Học viên đã có các chứng chỉ Tiếng Anh (chỉ có giá trị khi còn thời hạn):  IELTS 5.5 TOEFL PBT 500 hoặc TOEFL iBT 79 hoặc TOEFL CBT 213 TOEIC 630 Các chứng chỉ này phải được cấp bởi các tổ chức uy tín được Quốc tế công nhận như sau: Hội Đồng Anh, IDP, IIG tại Việt Nam. Các chứng chỉ khác được công nhận: Chứng chỉ B1 Khung Châu Âu - Cambridge English [...]

Thế nào là đáp ứng chuẩn Tiếng Anh đầu vào?2019-03-19T16:29:39+07:00