Học Viên sẽ có 2 phương án lựa chọn và ký form:

  • Bổ sung chứng chỉ bên ngoài (thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhập học)
  • Tham gia chương trình English Composition của UBIS (hình thức online 1 kèm 1)