Thế nào là đáp ứng chuẩn Tiếng Anh đầu vào?

2019-03-19T16:29:39+07:00

Học viên là cựu sinh viên đã tốt nghiệp các chương trình giảng dạy bằng ngôn ngữ Tiếng Anh tại các trường Đại học Học viên đã có các chứng chỉ Tiếng Anh (chỉ có giá trị khi còn thời hạn):  IELTS 5.5 TOEFL PBT 500 hoặc TOEFL iBT 79 hoặc TOEFL CBT 213 TOEIC 630 Các chứng chỉ này phải được cấp bởi các tổ chức uy tín được Quốc tế công nhận như sau: Hội Đồng Anh, IDP, IIG tại Việt Nam. Các chứng chỉ khác được công nhận: Chứng chỉ B1 Khung Châu Âu - Cambridge English [...]

Thế nào là đáp ứng chuẩn Tiếng Anh đầu vào?2019-03-19T16:29:39+07:00