ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Ban lãnh đạo Công ty.
 • Phòng (bộ phận) Kế toán, bán hàng của Công ty.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

– Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày

 • Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30
 • Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30
ĐĂNG KÝ
 • Khóa học “Hóa đơn Điện tử (E-Invoice)” sẽ cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về hoá đơn điện tử, cơ sở pháp lý về hoá đơn điện tử; một số điểm cần lưu ý liên quan đến việc phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử. Từ đó, có biện pháp sử dụng, quản lý hiệu quả.

Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết như sau:

 • Hệ thống lại chính sách quy định về hoá đơn hiện hành;
 • Những điểm mới của hoá đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC và Thông tư 32/2011/TT-BTC;
 • Hỗ trợ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử;
 • Các lưu ý khi sử dụng hoá đơn điện tử.

1. Giới thiệu chính sách về hoá đơn hiện hành:

 • Giới thiệu quy định hoá đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC;
 • Giới thiệu quy định hoá đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC;
 • Một số điểm mới về hoá đơn điện tử giữa Thông tư 68/2019/TT-BTC và Thông tư 32/2011/TT-BTC.

2. Hỗ trợ triển khai Hóa đơn điện tử: 

 • Các hướng dẫn từ cơ quan thuế;
 • Hỗ trợ trên website…

2. Các lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử:

 • Thủ tục phát hành Hoá đơn điện tử;
 • Báo cáo sử dụng Hóa đơn điện tử.

3. Giải đáp các vướng mắc:

 • Các vướng mắc thường phát sinh;
 • Các vướng mắc doanh nghiệp tham vấn.

Các tin tức mới nhất