Project Description

ANT mang đến những khóa đào tạo theo yêu cầu In-House giúp cải thiện và nâng cao chất lượng cho Doanh Nghiệp

Tên khóa học Đăng ký
Quản trị kinh doanh trong thời đại 4.0
ĐĂNG KÝ
Hợp đồng lao động – Kỹ năng xử lý kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động
ĐĂNG KÝ
Quản lý rủi ro về thuế
ĐĂNG KÝ
Quản trị và thu hồi công nợ
ĐĂNG KÝ
Văn hóa Đông – Tây trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ
Đào tạo giảng viên nội bộ
ĐĂNG KÝ
KPIs
ĐĂNG KÝ
Phân tích hiệu quả kinh doanh
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc nhóm
ĐĂNG KÝ
Hóa đơn điện tử
ĐĂNG KÝ
Nâng cao kỹ năng đàm phán
ĐĂNG KÝ
VBA Excel Chuyên nghiệp
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng Đàm phán
ĐĂNG KÝ
Hệ thống hóa luật định trong Quản trị Hàng tốn kho
ĐĂNG KÝ
Xây dựng Chương trình 5S, Kaizen
ĐĂNG KÝ
Lean & TPM (Total Productive Maintenance)
ĐĂNG KÝ
Project Management with Primavera P6 (Advance)
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc hiệu quả
ĐĂNG KÝ

Đăng Ký Khóa đào tạo theo yêu cầu InHouse của ANT

Trở thành một phần của ANT để tiếp tục sự nghiệp của bạn.