Project Description

ANT mang đến những khóa đào tạo ngắn hạn giúp cải thiện và nâng cao chất lượng cho Doanh Nghiệp

Tên khóa học Đăng ký
Chuyển giá trong môi trường kinh doanh Quốc tế (Click xem)
ĐĂNG KÝ
Quản lý rủi ro về Thuế (Click xem)
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp cho Quản lý cao cấp (Click xem)
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp dành cho Giám sát (Click xem)
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp dành cho Nhân viên (Click xem)
ĐĂNG KÝ

Đăng Ký Khóa đào tạo ngắn hạn của ANT

Trở thành một phần của ANT để tiếp tục sự nghiệp của bạn.