Project Description

DU HỌC MỸ

HỌC BỔNG 50 – 100% HỌC PHÍ

TRUNG HỌC, ĐẠI HỌC, THẠC SĨ

Lưu ý:

 • Những nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thuộc trường học, ngành học sẽ có thay đổi về thời gian học, chi phí, yêu cầu thủ tục,…
 • Mức học bổng (50%-100%) tùy thuộc vào điểm học bạ, chứng chỉ tiếng Anh và các chứng nhận khác (nếu có)…

Hồ sơ xin học bổng (có thể nộp bản tiếng Việt):

 • Hộ chiếu
 • Học bạ
 • Chứng chỉ tiếng Anh
 • Các chứng nhận tham gia hoạt động và các giải thưởng trong thời gian học (nếu có)

Các hỗ trợ và tư vấn:

 • Tư vấn xin học bổng
 • Tư vấn chọn trường
 • Tư vấn ăn, ở trong quá trình học
 • Tư vấn visa
 • Hỗ trợ tổ chức các lớp tiếng Anh IELTS cấp tốc theo yêu cầu

Lưu ý:

 • Những nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thuộc trường học và ngành học sẽ có thay đổi về thời gian học, chi phí, yêu cầu thủ tục,..
 • Mức học bổng (50%-100%) tùy thuộc vào điểm học bạ cấp 3, chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ SAT, các chứng nhận khác (nếu có)…

Hồ sơ xin học bổng (có thể nộp bản tiếng Việt):

 • Hộ chiếu
 • Học bạ và bằng tốt nghiệp cấp 3
 • Chứng chỉ tiếng Anh
 • Chứng chỉ SAT (nếu có)
 • Các chứng nhận tham gia hoạt động và các giải thưởng trong thời gian học cấp 3 (nếu có)

Các hỗ trợ và tư vấn:

 • Tư vấn xin học bổng; Tư vấn chọn trường
 • Tư vấn ăn, ở trong quá trình học
 • Tư vấn visa
 • Hỗ trợ tổ chức các lớp tiếng Anh IELTS cấp tốc theo yêu cầu
 • Tư vấn thông tin việc làm,…

Lưu ý:

 • Những nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thuộc trường học và ngành học sẽ có thay đổi về thời gian học, chi phí, yêu cầu thủ tục,…
 • Mức học bổng (50%-100%) tùy thuộc vào điểm đại học, chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ GMAT, các chứng nhận khác (nếu có)…

Hồ sơ xin học bổng (có thể nộp bản tiếng Việt):

 • Hộ chiếu
 • Bằng và bảng điểm đại học
 • Chứng chỉ tiếng Anh
 • Chứng chỉ GMAT (nếu có)
 • Các chứng nhận tham gia các hoạt động và các giải thưởng trong thời gian học đại học (nếu có)

Các hỗ trợ và tư vấn:

 • Tư vấn xin học bổng; Tư vấn chọn trường
 • Tư vấn ăn, ở trong quá trình học
 • Tư vấn visa
 • Hỗ trợ tổ chức các lớp tiếng Anh IELTS cấp tốc theo yêu cầu
 • Tư vấn thông tin việc làm,…

————————————————————–
↪️ANT – Đơn vị tư vấn du học chuyên nghiệp
☎️ Hotline: 0919 388 066 – 0911 033 155
💌[email protected]