ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp.
 • Quản lý Phòng Nhân sự và Quản lý cấp trung.
 • Chuyên viên Nhân sự, hệ thống.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

– Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày

 • Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30
 • Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30
ĐĂNG KÝ

KPIs là một công cụ hiện đại giúp cho các nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng lĩnh vực và từng cá nhân. Do đó, KPIs áp dụng cho nhiều mục đích: quản lý hệ thống công việc của một tổ chức, tự quản lý công việc của nhóm, của cá nhân. Hay nói cách khác, KPIs chính là mục tiêu công việc mà tổ chức, phòng ban, tổ nhóm hay cá nhân cần đạt được để đáp ứng yêu cầu chung.

Ứng dụng công cụ KPIs trong quản lý giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên và xác định các kỹ năng thiếu sót của họ, từ đó các doanh nghiệp có thể xây dựng được chương trình đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp.

Khoá học được thiết kế nhằm giới thiệu và tư vấn về những điểm mạnh khi xây dựng hệ thống đánh giá theo KPIs như:

 • Mức độ gia tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong việc áp dụng KPIs.
 • Đánh giá năng lực khả năng và mức độ hoàn thành công việc trên cơ sở khoa học.
 • Đánh giá đúng năng lực để kịp thời khuyến khích phát huy được tối đa hiệu quả công việc góp phần làm giảm chi phí; cũng như điều chỉnh, hỗ trợ nhân viên kịp thời và đồng thời tạo sự liên kết chặt chẽ ở các phòng ban.
 • Giúp các phòng ban, bộ phận và từng cá nhân phát triển theo chiến lược định hướng và mục tiêu của Doanh nghiệp theo từng thời điểm.
 • Hỗ trợ Doanh nghiệp đưa ra được những chỉ tiêu có thể đo lường được (lượng tính) và linh động trong việc thiết lập mục tiêu cho từng phòng ban và cá nhân.

Sau khi tham gia khóa đào tạo, người học sẽ:

 • Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của hệ thống KPI trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp nói chung và đánh giá nhân viên nói riêng.
 • Làm thế nào để đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên một cách khách quan và công bằng. Từ đó có cơ sở dữ liệu để hoạch định tàinguyên nhân sự.
 • Nắm rõ quy trình, các tiêu chí, phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Từ đó có thể xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tại doanh nghiệp.

1. Xây dựng hệ thống KPI cho doanh nghiệp

 • Khái niệm về chỉ số đánh giá cơ bản (Key Performance Indicator – KPI)Dashboard.
 • Các chỉ số thường gặp theo 4 khía cạnh của bảng điểm cân bằng.
 • Thực hành xây dựng KPI của doanh nghiệp.

2. Xây dựng hệ thống KPI cho bộ phận

 • Xác định chức năng, nhiệm vụ chính của các bộ phận.
 • Xác định mục tiêu cho các bộ phận.
 • Xây dựng KPI cho các bộ phận của doanh nghiệp.
 • Thực hành xây dựng BSC cho các bộ phận của doanh nghiệp.

3. Xây dựng hệ thống KPI cho cá nhân

 • Quản lý và đánh giá công việc đối với các cá nhân.
 • Thiết kế các nguyên tắc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu.
 • Đánh giá cá nhân dựa trên KPI.
 • Thực hành xây dựng KPI cá nhân.

4. Sử dụng KPI để đánh giá hiệu quả công việc, trả lương – thưởng.

 • Hoàn thiện hệ thống báo cáo để kiểm soát KPI.
 • Hoàn thiện hệ thống đánh giá việc thực hiện KPI.
 • Xây dựng Từ điển năng lực để đo lường sự đóng góp của nhân viên.
 • Xây dựng cơ chế lương thưởng dựa trên việc đánh giá KPI và năng lực đóng góp của nhân viên.

Các tin tức mới nhất

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 47

Tháng Tám 26th, 2021|0 Comments

Tuyển sinh #MBA_UBIS_Thụy_Sĩ_Intake47 ➖ Bắt đầu tuyển sinh:     𝟐𝟔/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏 ➖ Thời hạn chốt hồ sơ:   𝟎𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 ➖ Khai giảng:                  𝟎𝟕/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏 (Dự kiến) ➖ Hoàn thành khóa học: 𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 Thạc sĩ [...]

Project Management Professional

Tháng Bảy 29th, 2021|0 Comments

Khóa học “Quản lý dự án chuyên nghiệp” (Project Management Professional)  Tại Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn ANT Education – Đơn vị tư vấn & đào tạo doanh nghiệp chuyên nghiệp đang ngày càng [...]