ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Nhân viên cơ giới, giao nhận, vi tính cổng, vi tính tổng hợp, thương vụ, kế hoạch, và hành chính.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

 • Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày
ĐĂNG KÝ

Thông qua buổi làm việc trực tiếp với quý doanh nghiệp nhằm tìm hiểu về thực trạng và các vấn đề đang gặp phải liên quan đến việc giao tiếp của nhân viên các phòng ban bao gồm:
Hành chánh nhân sự, Kế toán, Kinh doanh, Điều hành sản xuất và Kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang gặp phải các vấn đề về giao tiếp khi nhân viên một số phòng ban giao tiếp trực tiếp với khách hàng bên ngoài. Đặc biết là các đối tượng khách hàng bên ngoài là những thành phần dân trí thấp như lái xe, nhân viên, công nhân các hãng tàu. Sau khi thu thập và xem xét tất cả thông tin, Viện ANT giới thiệu chương trình đào tạo KỸ NĂNG GIAO TIẾP DÀNH CHO NHÂN VIÊN.

Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết như sau:

 • Kỹ năng giao tiếp – ứng xử trong môi trường công sở
 • Kỹ năng giao tiếp với khách hàng bên ngoài
 • Cách sử dụng ngôn từ trong giao tiếp
 • Cách sử dụng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp.
 • Cách kiểm soát tâm lý trong giao tiếp.
 • Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc

PHẦN 1: Kỹ năng giao tiếp – ứng xử trong môi trường công sở

 • Các nguyên tắc giao tiếp với khách hàng nội bộ
 • Các thủ thuật giao tiếp nội bộ hiệu quả
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

PHẦN 2: Kỹ năng giao tiếp với khách hàng bên ngoài

 • Các nguyên tắc giao tiếp với khách hàng bên ngoài
 • Các thủ thuật giao tiếp với khách hàng hiệu quả
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

PHẦN 3: Cách sử dụng ngôn từ trong giao tiếp

 • Tổng quan với ngôn từ cảm xúc
 • Các thủ thuật sử dụng ngôn từ cảm xúc trong giao tiếp
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

PHẦN 4: Cách sử dụng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp

 • Tổng quan về ngôn ngữ cơ thể
 • Các thủ thuật sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

PHẦN 5: Cách kiểm soát tâm lý trong giao tiếp

 • Tổng quan về tâm lý trong môi trường công sở
 • Các yếu tố tâm lý cần biết trong giao tiếp
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

PHẦN 6: Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc

 • Qui trình giải quyết vấn đề
 • Chia sẻ các tình huống thường xảy ra trong doanh nghiệp
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

Các tin tức mới nhất

Tháng Ba 8th, 2021|0 Comments

Digital Strategies ❗ Bạn đang cần trang bị kiến ​​thức và kỹ năng thực tế cần thiết để phát triển các chiến lược kỹ thuật số và trở thành các nhà quản lý/ lãnh đạo [...]