ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Giám đốc bộ phận của doanh nghiệp

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

 • Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày
ĐĂNG KÝ

Thông qua buổi làm việc trực tiếp với quý doanh nghiệp nhằm tìm hiểu về thực trạng và các vấn đề đang gặp phải liên quan đến việc giao tiếp giữa các cấp lãnh đạo các phòng ban bao gồm: Hành chánh nhân sự, Kế toán, Kinh doanh, Điều hành sản xuất và Kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang gặp phải các vấn đề về giao tiếp giữa các cấp lãnh đạo phòng ban này với nhân viên cấp dưới ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên. Sau khi thu thập và xem xét tất cả thông tin, Viện ANT giới thiệu chương trình đào tạo KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO QUẢN LÝ CẤP CAO.

Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết như sau:

 • Kỹ năng tư duy chiến lược
 • Cách phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban khác
 • Kỹ năng sắp xếp công việc hợp lý
 • Kỹ năng team building
 • Kỹ năng phát triển con người và tạo động lực cho cấp dưới

PHẦN 1: Kỹ năng tư duy chiến lược

 • Các nguyên tắc rèn luyện và phát triển tư duy chiến lược.
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

PHẦN 2: Các phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban

 • Giới thiệu các nguyên tắc phối hợp hiệu quả
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

PHẦN 3: Kỹ năng sắp xếp công việc hợp lý

 • Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mục đích và mục tiêu
 • Các nguyên tắc lập kế hoạch hiệu quả
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

PHẦN 4: Kỹ năng team building

 • Chia sẻ thủ thuật thực hiện các hoạt động team building hiệu quả
 • Đánh giá cách làm hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả

PHẦN 5: Kỹ năng phát triển con người và tạo động lực cho cấp dưới

 • Các phương pháp phát triển con người hiệu quả
 • Các nguyên tắc tạo động lực cho cấp dưới hiệu quả
 • Nhận diện các vấn đề hiện tại
 • Trao đổi giải pháp cải thiện và giải quyết vấn đề

Các tin tức mới nhất

THƯƠNG HIỆU & COVID-19

Tháng Tám 28th, 2020|0 Comments

QUẢN TRỊ MARKETING & THƯƠNG HIỆU Theo dõi nhận thức, động lực thị trường và sở thích của người tiêu dùng sẽ là chìa khóa để xây dựng khả năng phục hồi trong và sau [...]