ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp.
 • Cán bộ, nhân viên các phòng ban có nhu cầu nâng cao năng lực quản lý thời gian và công việc.
 • Cá nhân muốn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu suất công việc.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

– Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày

 • Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30
 • Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30
ĐĂNG KÝ
 • Trong cuộc sống cũng như trong công việc, dù ở bất kì vai trò, vị trí hay công việc nào ở bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi người đều có nhiều thứ cần phải làm và thực hiện đúng theo thời hạn của nó. Tuy nhiên, thời gian là hữu hạn, thế nên nếu chúng ta không có sự hoạch định và kiểm soát tốt, thì rất có thể hiệu quả thực hiện sẽ không cao, có khi lại mang đến những kết quả không tốt.
 • Lập kế hoạch công việc hay hoạch định công việc là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Chính vì vậy việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc là rất cần thiết.
 • Khóa học “Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả” nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng lập kế hoạch. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác triển khai và quản lý dự án. Từ đó, giúp người học nắm được các nội dung cơ bản về lập kế hoạch và triển khai công việc một cách hiệu quả. Đồng thời, hiểu được để áp dụng các công cụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát dự án một cách tối ưu nhất.

Sau khi tham gia khóa đào tạo, người học sẽ:

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc.
 • Áp dụng được các bước và các công cụ lập kế hoạch cụ thể và chi tiết và logic.
 • Thành thạo các ông cụ để theo dõi kết quả thực hiện công việc hiệu quả.
 • Nhận ra vấn đề và nguyên nhân khi kết quả thực tế không đạt mục tiêu, để từ đó đưa ra các hành động cải tiến để có kết quả tốt hơn.

1. Giới Thiệu Chung

 • Giới thiệu chung về khóa học.
 • Phương pháp PDCA.
 • PDCA- Hành động hướng tới mục tiêu.
 • PDCA – Thái độ nhìn xa trông rộng.
 • PDCA – Phong cách tự chủ.
 • PDCA – Cơ cấu tổ chức áp dụng.
 • PDCA – Hội chứng 90%.

2. Phương Pháp Lập Kế Hoạch (Plan)

 • Tổng quan các bước lập kế hoạch.
 • Xác định mục đích, mục tiêu với công cụ SMART.
 • Xác định phạm vi công việc với công cụ PBS.
 • Chia nhỏ công việc cần làm với công cụ WBS.
 • Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên với công cụ PDM.
 • Ước tính tài nguyên với công cụ PERT.
 • Lường trước các rủi ro và hành động phòng ngừa, hành động dự phòng.
 • Hoàn chỉnh bản kế hoạch với công cụ 5W-2H.

3. Phương Pháp Thực Hiện Công Việc (Do)

 • Tổng quan phương pháp thực hiện công việc.
 • Phổ biến và hướng dẫn kế hoạch đến các bên liên quan.
 • Trực quan hóa kế hoạch và thực tế thực hiện công việc.
 • Áp dụng To do list.
 • Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận khi thực hiện công việc.
 • Cách ghi chép kết quả thực hiện công việc.

4. Phương Pháp Kiểm Tra Kết Quả Công Việc (Check)

 • Tổng quan phương pháp kiểm tra kết quả công việc.
 • Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả công việc so với mục đích, mục tiêu.
 • Tần suất kiểm tra kết quả.
 • Phương pháp Tam hiện.
 • Phương pháp 5 tại sao.

5. Phương Pháp Cải Tiến Kết Quả Công Việc (Action)

 • Tổng quan phương pháp cải ti ến kết quả công việc.
 • Đối sách tạm thời là gì? Phương pháp xác định.
 • Đối sách lâu dài chống tái diễn vấn đề là gì? Phương pháp xác định.
 • Phương pháp tiêu chuẩn hóa công việc (PDCA).

Các tin tức mới nhất

THƯƠNG HIỆU & COVID-19

Tháng Tám 28th, 2020|0 Comments

QUẢN TRỊ MARKETING & THƯƠNG HIỆU Theo dõi nhận thức, động lực thị trường và sở thích của người tiêu dùng sẽ là chìa khóa để xây dựng khả năng phục hồi trong và sau [...]