ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • CEO, CFO
 • Kế Toán Trưởng, Kế Toán Tổng Hợp, Chuyên Viên Tài Chính của Doanh Nghiệp.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

– Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày

 • Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30
 • Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30
ĐĂNG KÝ
 • Trong bối cảnh Việt Nam càng hội nhập sâu, rộng vào kinh tế khu vực, kinh tế thế giới thông qua hàng hoạt hiệp định quốc gia và khu vực, Vai trò doanh nghiệp và vá nhân kinh doanh tại Việt Nam càng trở nên quan trọng đối nền kinh tế thị trường. Như vậy, nhu cầu đánh giá hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp và cá nhân tự doanh cũng trở nên trọng yếu, giúp doanh nghiệp và cá nhân tự doanh tự đánh giá và hoàn thiện nguồn lực kinh doanh bản thân cho con đường phía trước.
 • Hiểu rõ nhu cầu thiết thực của các nhà đầu tư cá nhân khát khao kiến thức bài bản nhằm tối đa hóa lợi nhuận, ANT Education, Thạc sĩ, kiểm toán viên Toni Trần và các Chuyên gia Đại học UBIS đã làm việc cùng nhau để thiết kế chương trình đào tạo “Hoàn thiện kỹ năng phân tích hiệu quả kinh doanh tại Việt Nam”.
 • Chúng tôi tin tưởng rằng sau khóa học này, học viên có thể vận dụng vào việc đánh giá giá trị tiềm tàng của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ Lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng đắn trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khoá học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết như sau:

 • Phương thức quản trị nguồn lực trong doanh nghiệp được hiệu quả.
 • Phương pháp xây dựng chiến lược cải thiện hiệu quả kinh doanh bền vững.

Phần 1: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ.

1. Quản trị công nợ doanh nghiệp hiệu quả.

 • Xây dựng chương trình tín dụng & quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả.
 • Xây dựng chương trình trả nợ tín dụng phù hợp.
 • Xây dựng chương trình thu hồi nợ tín dụng phù hợp.
 • Lập dự phòng tín dụng.

2. Quản trị dòng tiền hiệu quả.

 • Xây dựng chương trình tín dụng & quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả.
 • Xây dựng chương trình trả nợ tín dụng phù hợp.
 • Xây dựng chương trình thu hồi nợ tín dụng phù hợp.
 • Lập dự phòng tín dụng.

2. Quản trị dòng tiền hiệu quả.

 • Lập và kiểm soát dòng tiền doanh nghiệp.
 • Chương trình cải thiện dòng tiền.
 • Phân tích hiệu quả dòng tiền doanh nghiệp.

3. Xác định hiệu quả điểm hòa vốn phù hợp doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

Phần 2: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ (tt)

4. Kiểm soát phù hợp tình trạng tài chính doanh nghiệp.

 • Nhận dạng một số chỉ số tài chính cơ bản.
 • Vận dụng phù hợp chỉ số tài chính trong doanh nghiệp.
 • Đo lường chỉ số lợi nhuận kinh doanh.
 • Đánh giá trung tâm lợi nhuận.
 • Đánh giá dòng tiền và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Đánh giá rủi ro & khả năng sinh lời của dự án.
 • Đo lường chỉ tiêu doanh thu.
 • Đo lường chỉ tiêu phi tài chính.

5. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh bền vững.

 • Lợi nhuận gộp.
 • Mục tiêu lợi nhuận phù hợp.
 • Chiến lược điều chỉnh lợi nhuận.

Các tin tức mới nhất

Project Management Professional

Tháng Bảy 29th, 2021|0 Comments

Khóa học “Quản lý dự án chuyên nghiệp” (Project Management Professional)  Tại Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn ANT Education – Đơn vị tư vấn & đào tạo doanh nghiệp chuyên nghiệp đang ngày càng được [...]

ĐỔI MỚI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Tháng Bảy 15th, 2021|0 Comments

Đối với các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, sự hài lòng của khách hàng vẫn luôn là yếu tố ưu tiên đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, việc cải thiện dịch vụ chăm [...]

Ai Nên học MBA

Tháng Sáu 9th, 2021|0 Comments

Theo ước tính cho thấy, học MBA luôn là sự lựa chọn hàng đầu và phổ biến đối với đối tượng sau Đại học, tuy nhiên MBA không dành cho tất cả mọi người. Tại vì sao? [...]