ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán của doanh nghiệp.
 •  Cán bộ quản lý của doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

 • Tổng thời lượng khóa học: 1 ngày
ĐĂNG KÝ

Quản lý rủi ro trong quản lý thuế là một yêu cầu tất yếu của quản lý thuế hiện đại. Việt Nam đang trong giai đoạn đầu áp dụng quản lý rủi ro. Hiện nay, cơ quan thuế đã xây dựng bộ tiêu chí để nhận diện rủi ro tuân thủ của người nộp thuế (NNT). Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro được xây dựng gồm 20 tiêu chí và chia làm 5 nhóm do Tổng cục Thuế quản lý thống nhất và áp dụng bắt buộc khi phân tích, đánh giá thông tin rủi ro về thuế đối với tất cả NNT.

Nhằm giúp cho DN nhanh chóng nắm được những nguyên tắc và nội dung cốt lõi và chi tiết về quản lý rủi ro về thuế và làm tốt nhất công việc này, Viện ANT giới thiệu chương trình đào tạo QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THUẾ.

Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết như sau:

 • Nhận dạng dược rủi ro thuế phát sinh trong doanh nghiệp;
 • Hiểu được tầm quan trọng của quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp;
 • Lập kế hoạch quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp hiệu quả.

PHẦN 1: Quản trị doanh nghiệp và rủi ro thuế doanh nghiệp

 1.  Quản trị doanh nghiệp hiệu quả;
 2. Định nghĩa rủi ro về thuế doanh nghiệp;
 3. Quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp hiệu quả.

PHẦN 2: Quản trị rủi ro thuế thu nhập cá nhân hiệu quả

 1. Thu nhập cá nhân và thuế thu nhập cá nhân phát sinh;
 2. Rủi ro về thuế thu nhập cá nhân phát sinh;
 3. Quản trị rủi ro về thuế thu nhập phát sinh hiệu quả;
 4. Xử lý tình huống thực tế.

PHẦN 3: Quản trị rủi ro thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả

 1. Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh;
 2. Cơ chế hưởng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;
 3. Chi phí loại trừ và các phương án xử lý tình huống phù hợp;
 4. Rủi ro về thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh;
 5. Quản trị rủi ro về thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả;
 6. Xử lý tình huống thực tế.

Các tin tức mới nhất

Tháng Ba 8th, 2021|0 Comments

Digital Strategies ❗ Bạn đang cần trang bị kiến ​​thức và kỹ năng thực tế cần thiết để phát triển các chiến lược kỹ thuật số và trở thành các nhà quản lý/ lãnh đạo [...]