Mục đích của công nhận chất lượng giáo dục

Khi nói về sự công nhận chất lượng giáo dục tại cấp bậc đại học, chúng ta sẽ nói về hai điều.

  1. Mục đích của việc công nhận chất lượng là: để một tổ chức bên ngoài có thể đánh giá khách quan. Xem những trường đó có đang cung cấp chương trình giáo dục chất lượng hay không.
  2. Lời cam kết về chất lượng của các chương trình giáo dục đảm bảo nhiều tiêu chuẩn khắt khe. Những tiêu chuẩn đó bao gồm: chất lượng giáo dục, tài chính lành mạnh, dịch vụ sinh viên và nhiều thứ khác.

Vậy, sự công nhận chất lượng của một Trường đào tạo về Kinh tế khác biệt như thế nào?

Trên thế giới, có rất nhiều hội đồng kiểm định và công nhận chất lượng dành riêng cho nhiều ngành học. Chẳng hạn như công nhận chất lượng cho ngành điều dưỡng, luật, nghiên cứu và kinh doanh.

Đối với các trường đào tạo về Kinh tế, họ được yêu cầu phải trải qua quá trình tự đánh giá chuyên sâu và nghiêm ngặt về mục tiêu và kết quả hoạt động. Đồng thời đưa ra một báo cáo để chứng minh rằng họ đang đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong các tiêu chí của cơ quan công nhận chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, để nổi bật hơn các trường kinh doanh khác, nhiều trường sẽ chủ động tìm kiếm thêm các tổ chức công nhận chất lượng.

Top 7 chương trình MBA trực tuyến theo xếp hạng của Tạp chí CEO 2020.

Trên thực tế, tất cả các các trường kinh tế được xếp hạng trong danh sách Top 50 Chương trình Thạc sĩ Quản lý Giá trị Tốt nhất hoặc Top 7 Chương trình MBA Trực tuyến đều được công nhận chất lượng giáo dục từ một trong 3 tổ chức sau:

IACBE – bước tiến bộ trong việc công nhận giáo dục thời số hóa

Hội đồng Kiểm định chất lượng Quốc tế các Chương trình đào tạo Quản trị Kinh Doanh (International Accreditation Council for Business Education – IACBE) là hội đồng mới nhất trong số ba hội đồng công nhận giáo dục lớn nhất Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1997 như một hình thức công nhận chất lượng của kỷ nguyên số. Thay thế các mô hình truyền thống của AACSB và ACBSP.

IACBE được tạo ra nhằm cung cấp sự linh hoạt và đánh giá dựa trên kết quả đào tạo. Có nghĩa là một trường học được IACBE công nhận sẽ hoàn thành chương trình, nhưng có thể không theo cách truyền thống như hình thức trực tuyến. Nhưng nó vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của ACBSP và AACSB.

IACBE được xem như một sự kết hợp giữa các tiêu chuẩn giáo dục cũ và bắt kịp được với xu thế giáo dục trong thời kỳ kỷ nguyên số.

 UBIS được IACBE công nhận lại vào năm 2020.

Lý do tại sao IACBE là tương lai của giáo dục đã được chứng minh khi đại dịch ập đến. Các tổ chức cảm thấy khó khăn và loay hoay với các tính năng cơ bản của thời đại 4.0. Như hội nghị trên web, làm việc trực tuyến chứ chưa nói đến các khả năng phức tạp hơn như lãnh đạo từ xa.

Tại UBIS các học viên được đào tạo ONLINE 100% theo chương trình của Thụy Sĩ. Học viên buộc phải dùng kiến thức đó để tranh luận cùng các chuyên gia tại các buổi chuyên đề của IBM tổ chức.

Chương trình MBA UBIS ngoài mang đến kiến thức còn là các kỹ năng mà đa phần doanh nghiệp Việt còn thiếu đó là áp dụng số hóa vào quản trị.

AACSP – sự công nhận đối với các trường nghiên cứu kinh tế

Một điểm mạnh của ACBSP là lấy giảng dạy và nghiên cứu như một tiêu chí chính của sự công nhận AACSP và chỉ công nhận các trường ưu tiên về phát triển nghiên cứu kinh tế.

AACSP tập trung tiêu chuẩn chất lượng đầu ra của sinh viên. AACSP được thành lập như một giải pháp khiến các trường, tổ chức không có định hướng nghiên cứu bắt đầu tập trung vào công tác giảng dạy, nghiên cứu và hỗ trợ sinh viên một cách mạnh mẽ hơn.

AACSB

Hiệp hội các Trường Kinh tế (AACSB) là tổ chức có uy tín nhất và khó đạt được sự công nhận nhất. Không đến 5% các trường kinh doanh trên toàn thế giới có thể đáp ứng các tiêu chuẩn chính xác của AACSB.

Theo giới chuyên môn thì tiêu chí đánh giá của AACSB giống với AACSP nhưng khắt khe hơn. Điều khác biệt là AACSB yêu cầu cao về nghiên cứu của giảng viên, trong khi ACBSP chú trọng về chuẩn đầu ra cho sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp từ một trường được AACSB công nhận có thể mong đợi trở thành ứng viên cho những công việc ưu tú và cạnh tranh nhất trong lĩnh vực của họ.