ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • CEO, PMO, Quản lý dự án, chuyên viên của Doanh nghiệp và tất cả các cá nhân có nhu cầu.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng thời lượng khóa học: 2 ngày

 • Buổi sáng từ:    8:30 đến 11:30
 • Buổi chiều từ: 13:30 đến 16:30
ĐĂNG KÝ
 • Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm
  đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định.
 • Thẩm định dự án là một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phát triển dự án nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án từ việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.
 • Tiến độ và chất lượng của mỗi dự án luôn là sự quan tâm hàng đầu của Ban quản lý dự án. Người quản trị dự án phải biết phương pháp lập kế hoạch, điều phối nguồn lực, xử lý vấn đề, quản lý tiến độ, quản lý sự thay đổi theo từng thời điểm phù hợp với chính sách của nhà nước và của cả Doanh nghiệp.
 • Do đó, khóa học này được thiết kế để đảm bảo rằng các cán bộ và trưởng nhóm của Công ty có thể có kiến thức và kỹ năng quản lý dự án tốt để họ có thể quản lý, triển khai dự án thành công.
 • Hiểu cách quản lý hiệu quả một dự án từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.
 • Có sự hiểu biết thấu đáo về các quy trình quản lý dự án khác nhau.
 • Cải thiện kỹ năng quản lý dự án và quản lý thời gian bằng cách sử dụng các công cụ chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Học viên được cập nhật các kiến thức, chính sách và quy định mới theo chuẩn quốc tế về quản lý dự án từ đó phát triển khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
 • Học viên được tiếp cận với các quy trình quản lý dự án từ đó biết cách nâng cao hiệu quả và cải tiến các vấn đề tồn tại của các quy trình chuyên môn.
 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi thi công và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp theo đề xuất của chuẩn mực quốc tế.
 • Có khả năng phát hiện và quản lý rủi ro giúp nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức. Chuyển từ việc thụ động xử lý sự cố sang việc chủ động phòng ngừa rủi ro.
 • Có cách nhìn đầy đủ và chuyên nghiệp khi triển khai một dự án của công ty.

1. THẾ GIỚI QUẢN LÝ DỰ ÁN:

 • Khái niệm dự án
 • Tầm quan trọng của dự án
 • Ba mục tiêu của một dự án
 • Vòng đời của các dự án
 • Chọn dự án để đáp ứng các mục tiêu tổ chức
 • Đối mặt với sự không chắc chắn, quản lý rủi ro
 • Quy trình danh mục đầu tư dự án

2. NGƯỜI QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VÀ NHÓM

 • Vai trò của Ban Quản Lý Dự án
 • Trách nhiệm của Ban Quản Lý Dự án
 • Lựa chọn người quản lý dự án
 • Nhóm quản lý dự án

3. HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN

 • Nội dung kế hoạch dự án
 • Quy trình lập kế hoạch
 • Quy trình lập kế hoạch – Điểm nút & then chốt

4. DỰ THẢO NGÂN SÁCH CHO DỰ ÁN

 • Phương Pháp dự thảo Ngân sách
 • Dự toán chi phí
 • Cải thiện dự toán chi phí
 • Ngân sách không chắc chắn và quản lý rủi ro

5. LẬP THỜI KHÓA BIỂU DỰ ÁN

 • Mạng lưới CPM & PERT
 • Dự án không chắc chắn và quản lý rủi ro

6. ĐỊNH VỊ NGUỒN TÀI NGUYÊN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

 • Xúc tiến dự án
 • Tải trọng nguồn
 • Mức độ nguồn

7. GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT DỰ ÁN

 • Chu trình kiểm soát giám sát kế hoạch
 • Thu thập và báo cáo dữ liệu
 • Giá trị thu được
 • Kiểm soát dự án
 • Thiết kế hệ thống điều khiển

8. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT THÚC DỰ ÁN

 • Tiêu chí đánh giá
 • Đo lường
 • Kiểm toán dự án
 • Kết Thúc dự án

9. CÁC GIAI ĐOẠN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THỰC TIỄN, PHÂN TÍCH LỢI ÍCH XÃ
HỘI TRONG CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN

 • Giai đoạn 1: Lợi nhuận tài chính và khung phân tích
 • Giai đoạn 2: Lợi ích kinh tế trực tiếp – vấn đề chung và nguyên tắc
 • Giai đoạn 3: Phân phối lợi ích trong thời gian tác động
 • Giai đoạn 4: Phân phối lợi ích – ảnh hưởng giữa phân phối & thu nhập
 • Giai đoạn 5: Hàng hóa khuyến dụng, hàng không đạt yêu cầu, và chính sách xã hội

Các tin tức mới nhất

Project Management Professional

Tháng Bảy 29th, 2021|0 Comments

Khóa học “Quản lý dự án chuyên nghiệp” (Project Management Professional)  Tại Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn ANT Education – Đơn vị tư vấn & đào tạo doanh nghiệp chuyên nghiệp đang ngày càng được [...]

ĐỔI MỚI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Tháng Bảy 15th, 2021|0 Comments

Đối với các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, sự hài lòng của khách hàng vẫn luôn là yếu tố ưu tiên đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, việc cải thiện dịch vụ chăm [...]

Ai Nên học MBA

Tháng Sáu 9th, 2021|0 Comments

Theo ước tính cho thấy, học MBA luôn là sự lựa chọn hàng đầu và phổ biến đối với đối tượng sau Đại học, tuy nhiên MBA không dành cho tất cả mọi người. Tại vì sao? [...]